Kỳ họp thứ 7 HĐND xã Đông Lâm khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày 15/01/2024

Thục hiện chương trình công tác năm, được sự nhất trí của TT Đảng ủy, sáng ngày 15/01/2024 HĐND xã Đông Lâm khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc kỳ họp thứ 7. về dự kỳ họp có các vị đại biểu HĐND xã, các đại biểu trong BCH Đảng bộ, bí thư, trưởng thôn, phó trưởng thôn, các đại biểu đại diện HTXSXKDDVNN, cán bộ chuyên môn thuộc UBND xã, Ban giám hiệu 2 trường.

Media/225_DongLam/FolderFunc/202401/Images/ky-hop-thu-7-hdnd-xa-20240115023328-e.jpg

 

Tin liên quan