Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt bài viết, tác phẩm của tổng bí thư và triển khai một số văn bản của Trung ương, của tỉnh.
Ngày 10/04/2024

Media/225_DongLam/FolderFunc/202404/Images/hoc-tap-nq-2024-20240410075506-e.jpg
Media/225_DongLam/FolderFunc/202404/Images/hoc-tap-nq-20240410075457-e.jpg

 


Tổng lượt xem bài viết là: 50
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác