STT Tiêu đề Người hỏi Ngày hỏi
1 Môi trường ô nhiễm Nguyễn Thị Ngót 30/11/2023
2 Tài khoản dịch vụ công Phạm Văn Tuynh 30/11/2023
3 gải quyết thủ tục hành chính Phạm Xuân Đài 30/11/2023