Quốc phòng - An ninh
10/04/2024
Sáng ngày 10/4/2024 Ban quân sự xã tổ chức đăng kí nghĩa vụ quân sự lần đầu cho nam thanh niên sinh năm 2007
14/11/2023
Chiều ngày 14/11/2023 Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã triển khai kế hoạch tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2024.
03/11/2022
Ngày 02/11/2022 Hhooij đồng nghĩa vụ quân sự xã tổ chức sơ khám tuyển sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quâ sự năm 2023
18/08/2022
Được sự nhất trí chỉ đạo của TT Đảng ủy, UBND xã Đông Lâm tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ diễn tập chiến đấu xã Đông Lâm trong khu vực phòng thủ năm 2022.